Lidt historie

Frode Danhild Fald

I Danmark blev fjernsyn første gang vist offentligt i november 1932, da dagbladet Politiken arrangerede en demonstration i Arena Teatret i Tivoli. Der blev sendt fra et interimistisk studie i Politikens foredragssal på Rådhuspladsen, og der blev vist fjernsynsprogrammer fra London. Den 8. november var der en speciel udsendelse til Danmark med optræden af sangeren Carl Brisson. Ved disse lejligheder var der til stede en ung mand ved navn Frode Danhild Fald. Han blev så fascineret af de nye muligheder, at han gik i lære som radiomekaniker.

Efter endt uddannelse arbejdede han som radiomekaniker og fik i 1936 sin egen lille radioforretning under navnet Danhild Radio.


De allerførste TV-modtagere fungerede ved hjælp af en neon-lampe med en foransiddende roterende mekanisk skive. Nedenunder kan man se kvaliteten på billedet og nogle af de første modtagere, som blev serieproduceret fra 1929-1932. Herefter blev katodestrålerøret en realitet, og "Billedrøret" har holdt sin stærke position indtil fladskærmene nu har overtaget.


Under 2. verdenskrig var Frode Fald blandt de få indviede, som kunne skaffe radiorør til modstandsbevægelsens radiomodtagere, og han var med stort engagement optaget af modstandskampen.

Efterkrigstiden gav ham i kraft af sine mange kontakter mulighed for at være blandt de første, som kunne sælge og servicere TV-apparater i Københavnsområdet.
Frode Danhild var også et musikalsk talent, og han fungerede i en årrække som dirigent for FDF-stævneorkestre. Han spillede både klavér og trumpet, så det var naturligt, at han videregav både den musikalske og tekniske arv til sin søn Flemming, som kom til verden i 1952.Flemming Danhild Fald

Flemming blev næsten født med et fjernsyn, og hans barndom blev bl.a. præget af de første automatiske telefonsvarere.
Datidens mennesker havde i 1959 sandelig svært ved at forholde sig til sådan noget nymodens....Flemming blev i 2. klasse fra Brønshøj skole udtaget til at starte i Københavns Drengekor fra 3. klasse.
I årene 1961-66 gennemgik han en grundlæggende kirkemusikalsk uddannelse af lærere som Mogens Wöldike, Niels Møller og ikke mindst Helga Christensen. Takket være sin klavérlærer Ingeborg Strøyberg kunne han i en tidlig alder gå videre til kirkeorglet, som så blev hans foretrukne instrument. I gymnasietiden lærte han tillige at spille obo hos Poul Tofte Hansen.

Allerede fra 1966 vikarierede han rundt omkring i Københavns kirker og aflagde i 1975 som elev af Carl Riess organisteksamen ved det kongelige danske Musikkonservatorium i København.

Organistansættelser: Solvang Kirke, Kbh., 1976-80; Lynæs og Torup Kirker 1986-88; Fejø Kirke 1988-90.

Modtog legater til musikalsk studierejse til Fjernøsten i 1985.

Bestyrelsesmedlem i Kordirigentforeningen fra 1980-88.

Igennem en årrække har Flemming Fald haft koncertvirksomhed som organist i USA, Europa og Fjernøsten og han er derudover komponist af orgelværker, kammermusik, sange, viser og salmer.Tabu-orgler....

I årene 1979-82 oplevede han flere gange i USA at skulle spille koncert på et elektronisk kirkeorgel. Med sin medfødte nysgerrighed skabte han i 1981 stort postyr i danske organistkredse ved at lufte tankerne omkring at ville starte en seriøs debat om en eventuel mulig fremtid for det elektroniske kirkeorgel i lille Danmark.

Hans forsøg på en åben og fordomsfri debat blev mødt med stor modstand, hvorfor Flemming Fald så sig nødsaget til at finde frem til andre omgangskredse, hvor det tabubelagte og kontroversielle emne kunne debatteres.


begyndelsen af 1982 blev han af det hollandske orgelbyggeri Johannus Orgelbouw bedt om at varetage salget af deres elektroniske øveorgler i Danmark, hvilket dermed blev starten til grundlæggelsen af Skandinavisk Orgelcentrum i oktober 1982.
I årene 1992-1994 forestod Flemming Fald sammen med Tommy Hørning en udvikling af den nu anerkendte danske ”Hybrakustiske” orgelreflektor.
Du kan læse om hybrakustik her

Som ovenfor nævnt har udviklingen medført mange opfindelser, som vi i dagens verden opfatter som en naturlig del af vores tilværelse. Ikke alle er fra starten blevet accepteret af omverdenen, men de bedste har alligevel vundet indpas og har beriget vores liv og tilført nye dimensioner !

Med denne introduktion håber vi at kunne inspirere til at læse mere om det danskudviklede Hybrakustiske kirkeorgel, som Skandinavisk Orgelcentrum med hjemsted i Ødsted ved Vejle bygger til både store og små kirker og samtidigt forestår salg af øveinstrumenter til organister.