Målsætning for Skandinavisk Orgelcentrum


Vores mål er at bygge et orgel med en optimal klangskønhed til at understøtte salmesangen og samtidigt give menigheden klanglige variationsmuligheder til at understøtte de forskelligartede følelsesmæssige stemninger, som kirkeårets højtider kræver.

Vi har f.eks. brudt de pladsmæssige begrænsninger for det traditionelle pibeorgel uden at gå på kompromis med kvaliteten !
Med en opbygning af hvert enkelt register på traditionel vis tone for tone, som bliver fuldstændigt tilpasset efter det enkelte kirkerum, leverer vi et unikt orgel til hver eneste kirke.

Alle vore instrumenter er funderet på komponenter af højeste kvalitet, og orglet skal have en holdbarhed, som kan glæde en menighed de næste mange årtier.

Vi tilbyder at bygge typeorgler eller fuldstændigt individuelle arkitekttegnede instrumenter, -alt afhængig af den enkelte kirkes behov og økonomi.

Ikke mindst økonomien er i dag en væsentlig faktor, som bliver en nødvendig del af overvejelserne, når et menighedsråd begynder at drøfte orgelløsninger.

Da vore orgler ikke er stemningsfølsomme overfor udsving i temperatur og luftfugtighed, kan menigheden spare store beløb på opvarmning.


Nogle nøgleord er f.eks.:
* Stor klanglig støtte til salmesangen
* Mange variationsmuligheder
* Ergonomisk god arbejdsplads for organisten
* Let betjening for vikarer (med indbyggede ”vikar”-knapper)
* Kan transponere melodierne op og ned efter menighedens behov
* Dansk opbygget koncept
* Individuelt tilpasset kirkerummets særegne akustik for hver enkelt tone i hver enkelt register
* Minimal vedligeholdelse (kræver ikke regelmæssig stemning)
* Lang holdbarhed
* Kan indpasses i eksisterende pladsmæssige og arkitektoniske rammer
* Økonomisk forsvarligt


Vi arrangerer gerne en uforpligtende fremvisning af nogle af vore orgler.